Usluge

Koje Vam usluge možemo ponuditi?

Financijsko knjigovodstvo
Robno – materijalno knjigovodstvo
Salda – konti kupaca i dobavljača
Obračun plaća
Knjigovodstvo osnovnih sredstava
Blagajna materijalnih troškova
Poslovno savjetovanje